Bahay > Tungkol sa atin>Kagamitan

Kagamitan

Mula noong 2015, bumili ang Hong Mei ng mga bagong kagamitan sa pagproseso at kagamitan sa pagkontrol sa kalidad. Sa mga nagdaang taon, sunud-sunod na binili ng hong Mei ang mga bagong kagamitan sa pagproseso ng mga kilalang dayuhang tatak, tulad ng Haitian 3 + 2 gantry CNC milling, five-axis high-speed milling, three-axis high-speed milling, deep hole drilling, electric spark, mahusay na larawang inukit ng Beijing at iba pang kagamitan na mataas ang katumpakan.


åº å ·
è®¾å¤ ‡ å ç§ °
å “ç ‰ Œ
åž ‹å ·
æ • ° é ‡
ç ”Ÿäº§æ— ¥ 期
å¤ ‡ 注
1
äº ”è½´CNC
æµ · å¤ ©
DFS3220
2
2018.6
A区
2 é «˜é € ŸCNC
æµ · å¤ ©
MOUP13
1
2018.4
A区
3 é «˜é € ŸCNC
æµ · å¤ ©
MOUP16
1
2018.4
A区
4 é «˜é € ŸCNC
æº åŠ¨åŠ ›
AH11
1
2018.4
B区
5 é «˜é € ŸCNC
BME
SEIKI
2
2018.4
B区
6 é «˜é € ŸCNC
æ– ° é ”
2515
1
2018.7
C区
7 é «˜é € ŸCNC
æ– ° é ”
1480
2
2018.7
C区
11 ç ¾ ¾ ¯ ›• å» »CNC
å Žé ”
500 * 300
5
2018.7
B区
15 ç ”µç« èŠ ± 机
æ¬§ç ± ³éš †
1800 * 1600
5
2016.3
D区
17 ç ¾ ¾ ¯ † £ ¨ ºŠ ºŠ
å · ç ››
500 * 150
1
2011.4
A区
18
ç ¾ ¾ ¯ † £ ¨ ºŠ ºŠ
å® åŠ ›
500 * 150
1
2011.4
A区
20
æ ‰ ‹åŠ¨é’ »åºŠ
æ ° ¸åº ·
Z24112
1
2010.8
A区
21 æ ‰ ‹åŠ¨é’ »åºŠ
å¨ è ± ¹
Z24112
1
2010.8
A区24